Regulament de ordine interioară

Centrul de agrement Domeniile Murani este proprietate privată şi este obligatorie luarea la cunoştinţă a regulamentului în care sunt stipulate condiţiile şi regulile care trebuie respectate pe toată durata şederii în locaţie.

Odată intraţi în Centrul de agrement Domeniile Murani consimţiţi implicit la regulamentul Centrului de agrement Domeniile Murani şi vă obligaţi să îl respectaţi. Orice reclamaţie ulterioară cu privire la cele de mai jos nu va fi luată în considerare.

 

OBLIGAȚIA DE SUPRAVEGHERE

 • Părinţii/aparţinătorii sau însoţitorii sunt obligaţi să supravegheze persoanele aflate în grija lor, fiind responsabili pentru orice prejudiciu suferit de aceste persoane şi/sau cauzat de către aceste persoane, fiind responsabili să aducă la cunoştinţa celor aflaţi în grija lor a prevederilor prezentului regulament.

ACCES

 • Accesul pe proprietate se va face doar cu respectarea cerințelor de acces stipulate de organizatori pe panoul dedicat accesului. Accesul în Domeniile Murani se face pe baza biletului de intrare. Prețul unui bilet de intrare este de 10 lei pentru adulți și pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani. Categoriile de persoane scutite de taxă sunt: copii sub doi ani, persoanele cu dizabilități, rezidenții din satul Murani și participanții la evenimente organizate în colaborare cu administrația centrului de agrement.
 • Prețul biletului de intrare nu include consumație.
 • Dacă un client dorește să părăsească centrul de agrement şi să revină în cursul aceleiaşi zile este necesar să fie de acord să-i fie aplicată pe mâna o ştampilă de confirmare pentru a nu fi obligat la achitarea unei noi taxe de acces.
 • Este obligatoriu ca minorii să fie însoţiţi de un părinte sau un adult pe toată durata şederii în incintă. Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi!
 • Este permis accesul cu animale de companie în centrul de agrement, supravegherea acestora fiind în responsabilitatea exclusivă a persoanelor cu care au venit. Dacă se impune ca animalele să fie ținute în lesă sau să poarte botniță ori alte sisteme de protecție, persoanele cu care au intrat în centrul de agrement vor trebui să se asigure de acest lucru, organizatorii putând solicita aplicarea măsurilor de protecție, iar în cazul refuzului își rezervă dreptul de a refuza accesul animalelor și chiar a însoțitorilor în centru. Persoanele care vin însoțite de animale de companie sunt rugate să aibă asupra lor o pungă pentru a strânge dejecţiile lăsate de animale. Accesul câinilor nu este permis în zona Fermei cu povești, a locurilor de joacă şi nici în alte locuri din centrul de agrement unde pot deranja alţi vizitatori.
 • Accesul şi şederea în incinta Centrului de agrement Domeniile Murani este permis doar în intervalul orar afişat. La ora închiderii este obligatoriu să părăsiţi incinta, cu exceptia evenimentelor private unde este specificată altă oră în baza unui contract.
 • În scopul evitării accidentărilor se vor respecta cu stricteţe măsurile de siguranţă. 
 • Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea sau furtul bunurilor personale lăsate nesupravegheate, monitorizarea acestora fiind strict responsabilitatea vizitatorilor.
 • Accesul în Conac și în anumite zone administrative semnalizate nu este permis momentan. Totuși, managerii proprietății pot organiza vizite private pentru  grupuri de turiști la anumite ore, in anumite zile, pe baza unor programari cu cel putin 24h inainte. Modalitatea de a beneficia de acest serviciu și programul acestor tururi va fi anuntat pe site-ul si pe pagina de Facebook a cetrului de agrement.

FUMATUL ȘI FOCUL DESCHIS

 • Fumatul este permis doar în locurile special amenajate şi semnalate în acest sens;
 • În clădirile din incinta Centrului de agrement Domeniile Murani fumatul este strict interzis (inclusiv ţigările electronice).
 • Este interzisă aprinderea focului în incinta Centrului de agrement Domeniile Murani (inclusiv folosirea/amenajarea grătarelor).

PARCAREA

 • Vă rugăm să parcaţi automobilele numai în locurile special amenajate, parcarea nu este supravegheată. Când părăsiţi maşina, asiguraţi-vă că toate uşile, ferestrele sau trapa sunt închise şi încuiate şi că nu aţi lăsat niciun obiect de valoare la vedere în interiorul autovehiculului. Vă rugăm să nu lăsaţi animalele nesupravegheate în interiorul autovehiculului.
 • În caz de furt sau alt prejudiciu cauzat de terţi sau evenimente meteorologice nu ne asumăm nicio responsabilitate şi nu vom plăti nicio despăgubire în acest sens.
 • Parcarea din fața centrului de agrement este gratuită. Dacă reprezentanții centrului de agrement vor organiza și alte spații de parcare, în incinta domeniului sau în locații adiacente, accesul la acestea poate fi însoțit de un cost de staționare.

COMPORTAMENT

 • Este interzis vorbitul vulgar sau folosirea expresiilor injurioase, comportamentul necivilizat şi agresiv.
 • Este interzis accesul persoanelor cu semne evidente de îmbolnăvire sau cu igienă personală deficitară sau sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substantelor interzise. Ne rezervăm dreptul de a interzice accesul sau de a solicita părăsirea locaţiei, fără drept de rambursare a voucherului de access au consumație, oricărei persoane aflate în stare de ebrietate, sub influenţa substantelor interzise, având un comportament violent sau care nu respectă regulile de securitate.
 • Este strict interzis accesul în incinta Centrului de agrement Domeniile Murani cu orice tip de mâncare și băutură, excepție făcând mâncarea pentru copii mai mici de 2 ani.
 • Este strict interzis consumul şi accesul în perimetrul Centrului de agrement Domeniile Murani cu droguri, precum şi accesul cu arme de orice gen, cuţite, obiecte care pot provoca vătămări corporale celorlalţi vizitatori sau personalului Centrului de agrement Domeniile Murani.
 • Toţi vizitatorii sunt rugaţi să poarte o ţinută decentă pe toată durata şederii în Centrul de agrement Domeniile Murani.
 • Vizitatorii sunt obligaţi să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigară, etc. doar în spaţiile amenajate în acest sens.
 • Este strict interzisă distrugerea sau degradarea vegetaţiei si a faunei, a infrastructurii, a panourilor informative, a echipamentelor sau locurilor de joacă. Eventualele daune produse din neglijenţă, culpă şi/sau rea intenţie vor fi suportate integral de către persoana vinovată sau persoana adultă însoţitoare, după caz.

Centrul de agrement Domeniile Murani îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii.

 

IGIENA

 • Utilizarea grupurilor sanitare din incinta Centrului de agrement Domeniile Murani se va face respectând normele de igienă, iar după folosire obiectele sanitare vor fi lăsate curate pentru folosinţa ulterioară de către alţi vizitatori.
 • Totodată, este interzisă satisfacerea necesităţilor fiziologice în alte locuri decât în spaţiile special amenajate ca toalete.
 • Spălatul pe mâini este recomandat după ce aţi intrat în contact cu animalele.

 

LOCUL DE JOACĂ UȚA și ȚOI & TĂRÂMUL AVENTURILOR

 • Locul de joacă Uța și Țoi, jucăriile amplasate în el, sunt destinate exclusiv copiilor, sub supravegherea părinţilor/aparţinătorilor sau însoţitorilor. Adulţii nu au voie să folosească echipamentele montate în aceste locuri. Accesul şi utilizarea echipamentelor de joacă de către copii se va face doar în prezenţa unui însoţitor adult, în caz contrar, aparţinătorii acestora se fac responsabili pentru posibilele accidente şi/sau daune produse.
 • Nu este permis consumul mâncării şi/sau a băuturilor alcoolice în perimetrul locurilor de joacă şi este interzisă vandalizarea spaţiilor de joacă prin distrugerea echipamentelor.
 • Accesul copiilor la locul de joacă este liber, acesta fiind limitat numai în funcţie de vârstă/înălţime/greutate.
 • Autobusul Prichindeilor este un spațiu indoor care se poate închiria pentru maxim 8 copii concomitent (copii cu vârsta cuprinsă între 3-9 ani cu înălțime mai mica de 1,30 m și maxim 30 kg). Odată cu închirierea, beneficiarul va nominaliza o persoană ce va supraveghia copiii, aceasta primind acces în autobus alături de copii și va fi responsabilă în totalitate de siguranța copiilor și de eventualele degradări fizice ale spațiului provoacate de aceștia.
 • Accesul vizitatorilor pe Tărâmul Aventurilor (aventura park) este liber, spațiul fiind destinat, atât pentru copii, cât și pentru adulți, cu condiția utilizării spațiului în mod civilizat, fără acțiuni intenționate de deteriorare.
 • Traseul de la Tărâmul Aventurilor poate fi parcurs, atât de copii, cât și de adulți cu o greutate maximă de 120 kg.
 • Activităţile opţionale se vor face doar sub supravegherea personalului Centrului de agrement Domeniile Murani sau a subcontractorilor, după caz.

 

FERMA CU POVEȘTI

 • Vizitatorii vor interacţiona cu animalele respectând regulile de securitate.
 • Accesul în voliere/ţarcurile animalelor sau în spaţiile destinate acestora este strict interzis. Nu deschideţi porţile ţarcurilor/volierelor/cuştilor.
 • Anumite zone din fermă protejează animalele cu sisteme cu fir electric. Vă rugăm supraveghiați copiii să nu atingă firele electrice, să nu pătrundă în spațiile împrejmuite încercând să sară sau să pătrundă printre firele de curent. Riscul de electrocutare este iminent, iar răspunderea pentru potențiale accidente este exclusiv a adulților însoțitori.
 • Comportamentul violent faţă de animale este strict interzis şi atrage după sine evacuarea din Centrul de agrement Domeniile Murani fără drept de rambursare a biletului de intrare, persoana respectivă sau însoțitorul/aparținătorul, după caz, urmând să suporte rigorile legilor în vigoare.
 • În eventualitatea în care hrăniţi animalele cu mâncare permisă, vă rugăm să fiţi atenţi că unele pot muşca/ciupi. Nu permiteți contactul fizic între animale și copii (evitați să oferiți hrană animalelor direct din mâna copiilor). Supravegheaţi îndeaproape copiii. Nu hrăniţi animalele cu PUFULEŢI / CHIPS-uri, etc.
 • Nu rupeţi IARBA şi FRUNZELE, pentru a hrăni animalele.
 • Este posibil ca, în timpul vizitei Dvs., animalele să aibă momente când intră în spaţiul lor de odihnă sau stau culcate în ţarc. În astfel de situaţii va rugăm să nu deranjaţi animalele, să nu aruncaţi cu obiecte în direcţia lor. Şi animalele au nevoie de odihnă şi intimitate!

 

CONAC, SEQUOIA GIGANTEA, PLATAN, GINKO BILOBA, HELEȘTEU și ALTE ATRACȚII

 • Momentan, nu este permis accesul în conac decat prin tururi organizate de administratie. Vă rugăm nu forțați ușile, ferestrele, nu scrieti pe pereții acestuia. Este monument istoric și vă rugăm să contribuiți la conservarea lui.
 • Copacul înalt de lângă conac a fost plantat în perioada construirii conacului, este o specie deosebită și rar întâlnită în Europa. Este interzis ruperea scoarței, scrierea pe acesta sau orice act care ar putea să îl distrugă.
 • Izvorul de lângă Sequoia Gigantea este cu apă potabilă și vă este permis să luați apă de la el. Este interzisă încercarea de a-l înfunda.
 • Copacul foarte gros, cu o amplă scorbură în trunchi este Platanul secular. Vă rugăm să-l protejați, să nu deteriorați scorbura, să nu încercați să urcați în copac prin ea, existând riscul de bolocare sau alte accidente. Vă rugăm supravegheați copiii să nu se accidenteze!
 • Leagănul de la Platan este doar pentru relaxare, nu este un leagăn pe care să încercați să vă cățărați în copac sau să-l balansați puternic, punând în pericol integritatea dumneavoastră sau a celor din jur. Vă rugăm supravegheați copiii să nu se accidenteze sau să accidenteze alte persoane!
 • Livada din lateralul și deasupra conacului necesită un efort de întreținere consistent. Vă rugăm să nu rupeți pomi, puieți, crengi, frunze, fructe necoapte etc. Fructele căzute pe jos sunt considerate coapte și, ca urmare pot fi consumate dacă sunteți siguri că sunt comestibile.
 • Copacul falnic din colțul livezii este Ginkgo Biloba (arborele vieții) o specie exotică aclimatizată cu greu în Europa. Frunzele lui au o formă deosebită și din ele se obțin infuzii terapeutice, deci sunt tentante. Totuși, pentru a proteja acest exemplar deosebit vă rugăm să nu îi rupeți frunzele, crengile sau sa îi deteriorati trunchiul. Frunzele NU sunt comestibile verzi, ci doar sub formă de infuzie după un procedeu complex de uscare fără raze solare și cu ventilare specifică, deci NU vor avea utilitate dacă le veți rupe.
 • În heleșteu și în pârâu nu se face baie și nu se pescuiește. Este interzisă aruncarea cu pietre, crengi și oricare alte obiecte în heleșteu și în pârâu. Malurile acestora sunt destul de înalte și pot fi periculoase dacă vă apropiați prea mult de apă. Vă rugăm nu lăsați copiii nesupraveghiați în preajma apei.
 • Pârâul și heleșteul, prin prisma apei și a vegetației luxuriante pot adăposti broaște, șopârle sau chiar șerpi de apă, animale ce nu sunt agresive sau veninoase. Dacă veți întâlni astfel de vietăți, nu vă panicați, nu le agresați, nu speriați copiii, ci doar protejați-i și părăsiți zona pe care nu o considerați sigură.
 • Accesul pe Insula Arinului din heleșteu se face doar pe punte. Vă rugăm nu lăsați copiii nesupraveghiați pe punte sau pe insulă.
 • ”Locurile de șezătoare” sunt spații amenajate cu bănci, scaune, butuci de șezut, mese, măsuțe, umbrare etc. amplasate în diverse locuri frumoase din incinta centrului de agrement Domeniile Murani. Sunt la dispoziția dumneavoastră în regim gratuit dar vă rugăm să nu le deteriorați, rupeți, scrieți etc., să nu lăsați copiii să le considere ”mobilier de aventura park” sărind peste/de pe ele, pentru a evita riscul unor accidente.

 

VIZITE ORGANIZATE ȘI PETRECERI

 • Pentru vizitele grupurilor organizate, Centrul de agrement Domeniile Murani va asigura un ghid care va supraveghea desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor.
 • Nu este permisă organizarea activităţilor pentru grupuri sau a petrecerilor fără o rezervare prealabilă.
 • Organizarea petrecerilor se face doar în spaţiile special amenajate şi cu plata tarifelor afişate pe mijloacele de comunicare a centrului de agrement.

FILMARE ȘI FOTOGRAFIERE

 • Filmarea şi fotografierea sunt permise în incinta Centrului de agrement Domeniile Murani. Filmarea şi fotografierea profesională sau comercială necesită autorizarea scrisă prealabilă din partea conducerii Centrului de agrement Domeniile Murani.

ALTE ACTIVITĂȚI INTERZISE

 • Este interzisă vânzarea, promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta şi/sau în parcare, fără acordul prealabil scris al conducerii Centrului de agrement Domeniile Murani;
 • Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice;
 • Este interzis comportamentul agresiv fizic şi/sau verbal la adresa celorlalţi vizitatori sau a personalului;

LIMITAREA RĂSPUNDERII

 • Centrul de agrement Domeniile Murani nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente sau alte evenimente care pot surveni în cazul nerespectării acestor reguli.
 • Pe perioada vizitei, adulţii însoţitori îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea prezentului regulament.
 • Accesul în incinta Centrului de agrement Domeniile Murani implică acceptarea prezentului regulament şi asumarea consecinţelor ce derivă din încălcarea acestuia.
 • Vizitatorii au obligaţia de a respecta indicaţiile personalului Centrului de agrement Domeniile Murani.
 • Vă rugăm să respectaţi prezentul Regulament care stă la baza şederii dvs. în incinta Centrului de agrement Domeniile Murani, spaţiu delimitat conform hărţilor locaţiei afişate atât pe website cât şi în loc vizibil în Centrul de agrement Domeniile Murani. În acest sens, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că prin respectarea prezentului regulament demonstraţi responsabilitate şi respect faţă de cei din jur.
 • Nu suntem răspunzători pentru eventualele accidente survenite şi prejudicii cauzate terţelor persoane ca urmare a nerespectării de către vizitatori a indicaţiilor personalului Centrului de agrement Domeniile Murani şi a prezentului regulament;

Prezentul regulament trebuie însuşit şi respectat de copii şi/sau de către însoţitorii adulţi, iar în cazul nerespectării sale ne rezervăm dreptul de a interzice accesul în incinta centrului de agrement şi/sau să evacuăm spaţiul.

 

NE REZERVĂM DREPTUL DE A:

 • Evacua vizitatorii care încalcă regulile de securitate şi disciplină impuse prin prezentul regulament.
 • Întrerupe activităţile în cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile (vânt, furtună, ploaie, etc) fără rambursarea biletului de intrare.
 • Limita accesul liber în unele zone ale Centrului de agrement Domeniile Murani în timpul desfăşurării anumitor evenimente speciale.
 • Modifica/amenda programul, activităţile şi închiderea unor facilităţi datorită unor cauze tehnice, biologice şi/sau meteorologice.

Echipa Centrului de Agrement Domeniile Murani vă mulțumeşte anticipat pentru respectarea prezentului Regulament și vă urează să aveți o vizită placută.